Ereloon en kosten

Het ereloon is het uurtarief dat uw advocaat vraagt voor de tijd die hij presteert aan uw dossier. Bij mij is dat meestal 125 euro per uur (op basis van de werkelijk gepresteerde tijd). Toch kan het uurtarief ook minder of meer zijn naargelang van de aard, moeilijkheid of dringendheid. Soms baseer ik mijn honorarium op de waarde van uw zaak. Dat is bijvoorbeeld zo bij invorderingsdossiers.

Boven op het honorarium betaalt u ook de kosten. Die omvatten zowel de algemene kosten, als de kosten die eigen zijn aan uw dossier. Vooreerst zijn er de algemene dossierkosten (100,00 €): deze omvatten een aantal vaste kosten die niet afzonderlijk begroot worden (EGW, afschrijvingen, telefonie, kopijen, etc…). daarnaast wordt er 10,00 € aangerekend voor het opstellen en versturen van een brief of e-mail. Daarnaast worden gerechts- en deurwaarderkosten, alsook verplaatsingskosten (0,50 €/km) afzonderlijk begroot.

Teneinde uw kosten te spreiden, vraag ik op geregelde tijden voorschotten. Zo kent u op elk moment precies uw kostenplaatje. En betaalt u naarmate uw dossier vordert. Als uw zaak is afgelopen, krijgt u een gedetailleerd overzicht van de kosten en erelonen.