Specialisaties

Ik kan u adviseren, bijstaan bij onderhandelingen, voor u bemiddelen, voor u optreden voor verschillende overheden en voor u pleiten voor alle Belgische rechtbanken in burgerlijke, strafrechtelijke, commerciële, sociale materies,…

Ik behandel vooral volgende soort zaken:

  • schade en aansprakelijkheid bij (verkeers)ongevallen, slecht uitgevoerde contracten, beroepsfouten, verzekeringen;
  • strafrecht (voorlopige hechtenis, strafrechtelijke verdediging, burgerlijke partijstelling, afhandeling burgerlijke belangen, jeugdstrafrecht, internering,…)
  • verkeersrecht (zowel burgerlijk als strafrechterlijk)
  • geschillen over onroerende goederen (huur, koop, mede-eigendom, burenhinder, bouwzaken)
  • familierecht (echtelijke moeilijkheden, onderhoudsvorderingen, afstamming, erfrecht, etc…)
  • vreemdelingenzaken
  • invordering facturen

Neem gerust met mij contact op voor meer informatie