Over mij

Ik studeerde rechten aan de rijksuniversiteit te Gent (licentiaat in de rechten). Nadien volgde ik een post-universitaire opleiding “Law & Economics” aan de universiteiten van Rotterdam, Gent en Madrid (European Master in Law & Economics). Sedert 01/10/1992 oefen ik onafgebroken het beroep van advocaat uit.

Beroepshalve houd ik mij voornamelijk bezig met burgerlijk recht én strafrecht. Op het gebied van burgerlijk recht bezit ik daarenboven een doorgedreven specialisatie in het familierecht, aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, verzekeringsrecht, verkeersrecht. Tevens gaat mijn bijzondere interesse uit naar het gerechtelijk recht.

Ik beheers verder alle aspecten van de taak van een advocaat, gaande van de redactie van adviezen en conclusies tot het eigenlijke pleitwerk.

Ik ben plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent sinds 2001 en trad reeds meermaals op voor eenmalige vervangingen in burgerlijke en strafrechtelijke collegiale zittingen alsook als alleen zetelend rechter voor getuigenverhoren.

Van december 2002 tot november 2003 was ik werkend rechter in de 10° kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Deze kamer behandelt beroepen tegen burgerlijke vonnissen van de Politierechtbank.

Van september 2005 tot december 2005 was ik werkend rechter in de 9° kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Deze kamer behandelt beroepen tegen vonnissen van het vredegerecht (voornamelijk echtelijke moeilijkheden en onderhoudsvorderingen).

Van april 2007 tot november 2007 was ik werkend rechter in de 19° correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent (zware criminaliteit).

Sinds september 2008 zetel ik occasioneel in de 18° correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent (beroep politierechtbank strafrechtelijk)